THÔNG TIN GÓI CƯỚC

Gói cước data Ngày

Xem toàn bộ video không giới hạn Data tốc độ cao.

Đăng ký

Phí DV 3.000đ/ ngày, gia hạn theo ngày.

Gói cước data Tuần

Xem toàn bộ video không giới hạn Data tốc độ cao.

Đăng ký

Phí DV 10.000đ/ tuần, gia hạn theo tuần.

Gói cước data Tháng

Xem toàn bộ video không giới hạn Data tốc độ cao.

Đăng ký

Phí DV 35.000đ/ tháng, gia hạn theo tháng.